Skoči na glavno vsebino

PRIJAVA IN ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

 

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Prijavo vložite na obrazcu Prijava na šolsko prehrano, ki je objavljen na spletni strani.

Starši odjavite ali prijavite posamezne obroke na telefonsko številko: 01/28-33-013 ter preko elektronske pošte na naslov: prehrana.kolezija(at)guest.arnes.si

V primeru nepredvidljive odsotnosti (bolezen, poškodbe) bo odjava prehrane pravočasna, če bo sporočena najkasneje do 8.ure na prvi dan odsotnosti otroka.

Odjavo prehrane v primeru drugih odsotnosti je potrebno sporočiti vsaj en delovni dan prej najkasneje do 10. ure (šolske počitnice se ne upoštevajo kot delovni dan).

Odjave prehrane za nazaj niso mogoče.

 

Odjava v primeru šole v naravi, taborov in dejavnosti, ki jih organizira šola

Prehrana je za otroke oddelka, ki so udeleženi v šoli v naravi, na taboru in na različnih dejavnostih, avtomatično odjavljena, če je organizirana drugje. Otroci, ki se teh dejavnosti ne udeležijo, bodo imeli v primeru prisotnosti v šoli skladno s prijavo organizirane vse oboke, na katere so prijavljeni.

Če odjave ne bomo prejeli pravočasno, bomo morali prehrano zaračunati v polni ceni. To velja tudi za subvencionirano prehrano.

Prosim, da odjavo in prijavo prehrane sporočate samo na omenjen elektronski naslov in telefonske številke ter teh podatkov ne sporočate učiteljem ali drugim zaposlenim na šoli.

 

Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenci do subvencije za šolsko prehrano so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico oz. kosilo  in jim je  priznana pravica do subvencije, ki se določa glede na dohodkovni razred, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Šola bo preko posebne spletne aplikacije Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pridobila ustrezne podatke za učence, ki so oddali prijavo na prehrano in ustrezno znižala višino položnic za prehrano.

Dostopnost